Najczęstsze błędy przy wyważaniu kół

Każdy właściciel samochodu wie, że co najmniej dwa razy w roku musi wymienić opony i wyważyć koła. Proces wymiany i wyważania kół powinien przebiegać szybko i sprawnie, a jego jakość nie powinna budzić wątpliwości użytkownika auta. Niestety czasami proces ten może się wydłużyć gdyż dochodzi do pewnych błędów przy wyważaniu kół. Aby klient nie wrócił do nas z reklamacją warto zwrócić uwagę na kilka kwestii i związanych z tym błędy przy wyważaniu kół.
Co to jest to wyważenie kół?

Wyważenie koła to proces polegający na korekcie masy w obwodzie koła tak, aby zredukować miejsca z większą lub mniejszą wagą przy użyciu specjalistycznych urządzeń, które w profesjonalny sposób pozwolą nam rozłożyć równą wagę opony i felgi.

Jakie są metody wyważenia kół?

Wyróżniamy dwie metody wyważania kół: statycznie oraz dynamicznie.

Statyczne wyważenie koła polega na pomiarze masy koła w jednej osi. Po dokonaniu pomiaru wyważarka wskazują miejsce na obręczy w stosunku, do którego po przeciwnej stronie należy zamontować odpowiednie ciężarki do wyważania kół. 

Drugą metodą wyważania koła jest dynamiczne wyważanie koła. Takie wyważanie jest możliwe tylko przy zastosowaniu wyważarki, która dzięki swoim funkcjom umożliwia  pomiar koła w trzech osiach oraz monitorowanie błędów koła. Takie wyważarki po analizie komputerowej wskazują jaką gramaturę należy zamontować na kole oraz wskazują miejsce montażu ciężarków.

Główne błędy przy wyważaniu kół

Aby prawidłowo wyważyć koło felga musi być dokładnie oczyszczona. Chęć skrócenia czasu wykonania usługi powoduje, że często pomija się etap oczyszczenia felgi z piachu, brudu, ciężarków lub po pozostałościach po ciężarkach. Szczególną uwagę należy zwrócić w częściach wewnętrznych felgi: wewnętrzna krawędź, powierzchnia tarczy, miejsce pod stopką opony oraz gniazda śrub. Jeśli nie usuniemy zanieczyszczeń, nie wyważymy i nie zamontujemy koła prawidłowo. Po wizycie w myjni i usunięciu zanieczyszczeń koło będzie wibrować i będą występowały drgania.

Ponad to miejsce, w którym ciężarek zostanie zamontowany powinno być oczyszczone za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Pominięcie tej czynności będzie powodowało trudności z bezpieczną i trwałą aplikacją ciężarka.Błędy przy wyważaniu kół ciężarkami klejonymi są dość powszechne. W przypadku wyważania kół ciężarkami klejonym należy bezwzględnie wziąć pod

uwagę temperaturę otoczenia. Zbyt niska temperatura otoczenia utrudni montaż ciężarka na feldze.

Kolejnym bardzo dużym błędem przy wyważaniu koła jest brak właściwego smarowania opony i felgi. Bardzo często w sytuacji, gdy mamy reklamację problemem okazuje się źle wykonany montaż opony na feldze.  Duże znaczenie ma brak smarowania felgi przed montażem opony. Cały czas istnieje przekonanie, że należy posmarować jedynie oponę, a to nie prawda. Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku opony stopkę opony należy posmarować od wewnątrz i od zewnątrz. Pozwoli nam to prawidłowo rozpompować oponę i wówczas unikniemy jej pęknięcia. Posmarowana opona zagwarantuje nam, że stopki wejdą na swoje miejsce już przy 2.5 atmosferach.

Z błędami przy wyważaniu koła spotykamy się również przy montażu koła na wyważarce. Często spotyka się, że stożek montowany jest od zewnątrz, a jest to poważny błąd. Stożek montujemy zawsze od środka. Jeśli nie zamontujemy dobrze koła to również go dobrze nie wyważymy. W przypadku felgi aluminiowej błędny montaż stożka może spowodować dodatkową reklamację klienta z tytułu uszkodzenia felgi, gdyż stożek jest metalowy i wówczas dociśnięcie stożka do felgi spowoduje uszkodzenie lakieru. Musimy również pamiętać, że centrowanie koła to bardzo ważny element wyważania. Dobrze wycentrowane koło to gwarancja prawidłowego wyważenia koła.

Bardzo ważne jest, aby przed każdym sezonem skalibrować wyważarki, dokonać przeglądu wałka, luzów, stożków. Pamiętajmy również o kalibracji wagowej wyważarki. Brak kalibracji wyważarki to poważny błąd przy wyważaniu koła. Wyważanie koła na nieskalibrowanej maszynie spowoduje to, że maszyna będzie pokazywać błędne wartości co w konsekwencji spowoduje, że koło nie będzie prawidłowo wyważone.